เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

โรงเรียนบ้านดู่ กิจกรรมมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษของกองทุน กสศ. และร่วมปรึกษา หารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับข้อคิดเห็น และนโยบายต่างๆของโรงเรียน

 2021-03-17 09:43:11  ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด