เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ครั้งที่ 3/ 2565

 2022-05-05 12:30:31  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ครั้งที่ 3/ 2565 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ และนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายกสมาคมผู้บริหารฯ ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับฟังนโยบายทางการศึกษา ข้อราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 มอบถวายประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ถวายแด่ พระครูสังวรพรมคุณ (อำนวย หอมเนียม) เจ้าอาวาสวัดบ้านพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และการมอบเงินจากกองทุนสงเคราะห์นักเรียนเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยมีนายกสมาคมผู้บริหารฯ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ด้วย