เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

 2022-05-05 12:33:11  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม รับฟังนโนบายการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง บุคลากร ครู ผู้บริหาร เน้นย้ำให้สถานศึกษาเปิดเรียน on site ได้อย่างปลอดภัย และลด Learning Loss ณ ห้องประชุมห้องสมุด สพป.สุรินทร์ เขต 2