เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2

 2022-05-18 16:23:52  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 (นายไพศาล วุทฒิลานนท์) ในการลงพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3