เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19

 2021-09-10 15:06:01  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อไปมอบเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย จำนวน 7,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ตามมาตรการคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3533/2564, คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3581/2564 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3582/2564 เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว มีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้ - หมู่บ้านแท่น หมู่ที่ 5 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2564 – 14 กันยายน 2564 - หมู่บ้านท่าศิลา(คุ้มหน้าวัดสว่างอุดมท่าศิลา) หมู่ที่ 5 และหมู่บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน2564 – 15 กันยายน 2564 - หมู่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 14 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน2564 – 8 กันยายน 2564 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ทำให้หมู่บ้านดังกล่าว ขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดจำนวน 138 คน ที่ได้รับผลกระทบจากปิดหมู่บ้านในครั้งนี้