เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานประชุมเพื่อกลั่นกรองรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนนำเข้าระบบ emes รอบที่ 1/2565

 2022-05-18 16:40:36  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 12 พฤษภาคม 65 กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองรายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (eMES) 2565 รอบที่ 1 โดยมี นายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด/ประเด็นพิจารณา เข้าร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนนำเข้าระบบ emes รอบที่1/2565