เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

“จังหวัดสุรินทร์ จัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2565 พร้อมขบวนแห่นาคช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

 2022-05-18 16:44:04  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีบวชนาคช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมขบวนในพิธีแห่นาคด้วยช้าง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน โดยการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ อำเภอท่ตูม องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดแจ้งสว่าง และศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย - พิธีโกนผมนาค ณ วัดแจ้งสว่าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - พิธีทำขวัญนาคหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - ขบวนแห่นาคด้วยช้าง จากศูนย์คชศึกษา ถึงวังทะลุ - พิธีเช่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลปู่ตา วังทะลุ - พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ การจัดงานประเพณีนี้ มุ่งส่งเสริมงานประเพณีบวชนาคช้างให้เป็นงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีบวชนาคช้างให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์สืบไป