เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุม 99 ปี ฟ้า - ชมพู รวมใจ และการระดมทุนเพื่อปรับปรุงบริบทโรงเรียน

 2022-05-18 16:49:08  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุม 99 ปี ฟ้า - ชมพู รวมใจ และการระดมทุนเพื่อปรับปรุงบริบทโรงเรียน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน การมอบทุนการศึกษา การมอบกระเช้าให้ผู้สูงอายุ และทำบุญครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 99 ปี โรงเรียนบ้านท่าศิลา“ห้องประชุม 99 ปี “ โดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนและชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ศิษย์เก่าทุกรุ่น และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโรงเรียนเพื่อรักษาและพัฒนาการศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในด้านวิชาการและการรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นจิตอาสาเพื่อสังคม รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมที่ดีงาม มีความรักในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความพร้อมที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในทุกมิติและสอดคล้องกับนโยบาย 3 สร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สร้างโอกาส สร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรม นอกจากนี้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ได้เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดสร้างห้องประชุม พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พิธีมอบกระเช้าสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร เพื่อเป็นที่ระลึกแก่โรงเรียนบ้านท่าศิลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสวันครบรอบ 99 ปี ในครั้งนี้