เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน

 2022-05-24 14:08:20  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน โดยมี นายเทวัน พอใจ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านข้อมูสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และให้หน่วยงานทางการศึกษารวบรวม ปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และนำเข้าสู่ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทางกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งวันนี้เป็นกลุ่มที่ 1 อำเภอท่าตูมและชุมพลบุรี ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2