เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน รุ่นที่ 2

 2022-05-24 14:13:05  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายเทวัน พอใจ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน รุ่นที่ 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดโครงการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นคณะครูผู้รับผิดชอบ ในอำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2