เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์

 2022-05-24 14:20:15  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มีความประสงค์ในการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่ โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เห็นชอบเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากเดิม "โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา" เป็น "โรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์" โอกาสนี้ ได้รับความเมตตา จาก หลวงพ่อพระครูศรีปริยัติวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมสจ.อำเภอโนนนารายณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนนารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเปิดป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโนนนารายณ์ ในครั้งนี้