เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

กาชาด จ.สุรินทร์มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2

 2021-09-10 15:41:03  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณลานจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นางวิชุดา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ซึ่งได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจใฝ่ศึกษามีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้แก่นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับจัดสรรเงินทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 13 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 ทุน