เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันชาติไทย

 2022-06-14 10:46:27  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และ นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันชาติไทย ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำ คูคลอง ปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณห้วยไผ่ บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์