เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย "นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้"

 2022-06-14 11:32:36  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยมีครูชมรมภาษาไทย สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยให้กับครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นวิทยากร ร่วมกับนายอาชาไนย จิตรดี ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ณ ห้องประชุเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2