เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริหารสถานศึกษา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ สนม 1

 2022-06-16 16:23:06  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริหารสถานศึกษา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ สนม 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 และโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนสนม 1 อันเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนสนม 1 ทั้งหมด 14 โรงเรียน จำนวน 177 คน นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 31 คน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมเทศบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์