เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

 2022-06-16 16:29:58  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ภายใต้โครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีนเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมสนองนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสร้างโอกาส สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม ในการนี้ ได้ร่วมชมนิทรรศการการคัดเลือกฯ ของสถานศึกษา และครูต้นแบบ ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าสู่การคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2