เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการการอบรมสร้างสื่อและการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพต้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3

 2022-06-16 16:35:05  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมสร้างสื่อและการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพต้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3 ณ ห้องประชุม 90 ปี โรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรม พร้อมพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ