เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3

 2022-06-24 14:31:58  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในการนี้ร่วมชื่นชมยินดีกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งส่งมอบกำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีพลังใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีความสุข ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์