เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์เขต 2 จัดประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการในสังกัด ร่วมจับมือพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565

 2022-06-24 14:57:38  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพป.สุรินทร์ เขต 2โดยมีนายเกษี โคตรพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายทนง คงเจริญ นายกสมาคม นำสมาชิกลูกจ้างประจำส่วนราชการในสำนักงานเขต ร่วมชื่นชมยินดี พบปะ และรับฟังนโยบาย พร้อมมอบกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เต็มความสามารถ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต