เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

 2022-06-24 15:01:22  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านสายสนอง ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี ในการนี้ ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 3 ในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กของเครือข่ายโรงเรียน อันเป็นการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรม ตามนโยบาย 3 สร้าง ของสำนักงานเขต มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ