เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการติดตามนโยบาย จุดเน้น ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่13 ผ่านระบบออนไลน์(zoom)

 2022-06-24 15:21:30  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 , นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ,นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 , ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการติดตามนโยบาย จุดเน้น ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่13 ผ่านระบบออนไลน์(zoom) โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการตรวจติดตาม เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นฯ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ