เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

 2022-06-24 15:26:55  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้บริหารและครู ประธานเครือข่ายโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติ การประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนาบคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี