เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566

 2023-07-19 09:15:32  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและขยายผล รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางจิรัชยา กินไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะวิทยากรแกนนำ อบรมเชิงปฏิบัติการและขยายผล รุ่นที่ 1 และ 2 ในโครงการขยายผลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2