เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในสังกัด

 2023-07-25 15:23:49  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสายทอง สุระสังข์ และนางสุพรรณี สมสวย นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องปราม เฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาการทุจริตและเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงรุกให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการตื่นตัว โดยลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองแก อ.ท่าตูม โรงเรียนบ้านม่วงหมาก อ.รัตนบุรี และโรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ อ.โนนนารายณ์