เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2023-08-07 13:09:40  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน โดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนางวิชุดา คล้ายแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กหญิงตรีชฎา สีทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2