เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

 2023-08-16 18:39:42  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2566 ภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริต