เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมประคำสวย ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 2023-08-25 10:28:01  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมประคำสวย ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนิทร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน