เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566

 2023-11-09 09:33:48  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อบริหารจัดการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และบูรณาการกระบวนงานในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดำเนินการตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดผลดีต่อทางราชการ โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายเกษี โคตรพันธ์ ผูอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยประธาานเครือข่ายโรงเรียนฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ประชุมคชสาร (ชั้น3) สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2