เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา และเครื่องอุปโภาคบริโภคให้แก่นักเรียน จำนวน 5 ราย

 2023-11-13 16:36:28  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นางวิชุดา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านแคนดำ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก พร้อมมอบเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 5 ราย เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท