เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๔

 2021-07-23 09:05:12  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมคชสาร นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/งาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม