เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

 2021-11-11 14:46:46  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ณ โรงแรมสตาร์เวล การ์เด้นโฮม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/งาน ประธานเครือข่ายโรงเรียน 15 เครือข่าย เลขาเครือข่ายโรงเรียน นายกสมาคมผู้บริหาร ประธานชมรมโรงเรียน เลขาชมรมโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร ในสังกัด เข้าร่วม