เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด

 2021-11-24 09:51:42  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 15 พ.ย.64 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านกระสัง โรงเรียนบ้านกระเบื้อง และโรงเรียนบ้านขวาวโค้ง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีคณะครูในโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ร่วมพบปะ พูดคุย กับนักเรียน และให้กำลังใจแก่ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดระยะเวลาที่ทำการเรียนการสอน