เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุม ประชุมคณะที่ปรึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2564

 2021-11-24 09:53:15  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด