เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( SAP To The Best Practces)

 2021-07-29 15:23:30  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( SAP To The Best Practces) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไปสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผน และร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จนแล้วเสร็จ