เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

 2021-12-03 11:56:37  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)โดยมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านบัวโคก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อันเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ในการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ พร้อมพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ