เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 เดินทางเข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ​ พระอรหันตธาตุ​ ปิดทองรอยพระพุทธบาท และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

 2021-12-16 23:02:26  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 เดินทางเข้ากราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ​ พระอรหันตธาตุ​ ปิดทองรอยพระพุทธบาท พร้อมเข้ากราบสักการะ สรีรังคาร พระครูรัตนพุทธิคุณ (หลวงปู่เขียว) อดีตเจ้าอาวาส ผู้ก่อสร้างพระธาตุมณฑป เกจิอาจารย์ที่ชาวรัตนบุรีให้ความเคารพนับถือ และถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วัดโพธิ์ศรีธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โอกาสนี้ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมอบนโยบายทางการศึกษา “การสร้างโอกาส สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม “ และข้อปฏิบัติทางราชการเพิ่มเติมในการรักษาความปลอดภัยของผู้เรียนและสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารคณะครู นำลงสู่สถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านธาตุ”ธาตุศึกษาวิทยา” โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านโนนทราย อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์