เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564

 2021-12-16 23:05:00  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2