เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ

 2021-12-16 23:10:47  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นางวาสนา เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม และนายเทียนชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย เป็นวิทยากรร่วมกับคณะจาก โรงเรียนบ้านหนองบัว(มิตรภาพที่ 85)และโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6 (สามัญ) จำนวน 60 นาย เข้าร่วมอบรม เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือชุมชน และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการอบรมได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด