เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting

 2021-07-30 12:08:57  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันนี้ (30 ก.ค.64) ที่ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/งานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting โดยในที่ประชุมได้มอบนโยบายการดำเนินการตามมติ ครม. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 มาตรการ - มาตรการที่ 1 ลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้- มาตรการที่ 2 การขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชน- มาตรการที่ 3 เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้ และลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไป นอกจากนี้ได้มีการวัดประเมิลผลนักเรียนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมด้วยการประเมินผลจัดการเรียนการสอนของครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลสุขภาพของครูและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย