เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิดในทศวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 และ 2

 2021-12-16 23:16:49  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิดในทศวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 และ 2 พร้อมมอบนโยบายทางการศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหาร นำลงสู่สถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์