เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากระบบการศึกษา

 2022-01-14 11:32:17  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานและการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และคณะกรรมการการติดตามฯ ในการลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากระบบการศึกษา เพื่อนำเข้าสู่การศึกษาหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13- 18 มกราคม 2565