เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

กองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยฯ

 2022-03-30 15:19:48  ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยฯ เชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2