เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตสื่อนวัตกรรม ร่วมเรียนรู้ การทำGoogle Site , liveworksheets, edpuzzle , e book แบบ on site

 2022-05-05 12:21:05  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาส่งเสริมผลิตสื่อนวัตกรรม ร่วมเรียนรู้ การทำGoogle Site , liveworksheets, edpuzzle , e book แบบ on site มีโควตาให้โรงเรียนละ 1 ที่นั่ง แบ่งเรียนเป็น 3 รุ่น ตามวัน และ เครือข่ายที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/4u7eMnnRSYz9UbKYA