เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 2022-10-28 11:59:37  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกวามสามารถในด้านวิชาการ เป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และโรงเรียนในตำบลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยผ่านการคัดเลือกในระดับเครือข่ายโรงเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนในปฏิทินที่กำหนดขึ้นตามที่แนบมานี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 โทรศัพท์ 044-599248 083-9454451