เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ประกาศเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 2 จำนวน 18 อัตรา

 2023-08-08 17:29:07  ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 18 อัตรา โดยจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 รายละเอียดดังแนบ