เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ลำดับ หัวข้อเอกสาร ข้อมูลดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 28.42 MB )
2 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 10.57 MB )
3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 8.28 MB )
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 2.85 MB )
5 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 877.75 KB )
6 ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์ และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ (Do's & Don'ts) ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 11.86 MB )
7 รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 12.88 MB )
8 การนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 5.57 MB )
9 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 1.33 MB )
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 5.94 MB )
11 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ DPA ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 104.11 KB )