เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ลำดับ หัวข้อเอกสาร ข้อมูลดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 17.5 MB )
2 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 10.57 MB )
3 แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 12.2 MB )
4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสาร ( 8.28 MB )