เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด ที่มีคำสั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว ในสถานการณ์ COVID-19

+

 2022-01-24 10:58:40

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เลขที่คำสั่ง 346/2565 เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ณ หมู่ที่ 1 บ้านตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 - 27 มกราคม 2565 โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบจากกองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย จำนวน 4,500 บาท อันเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน เป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดทำ MOU ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ตามนโยบายของสพฐ.

+

 2022-01-20 09:53:39

วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ลานจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Understanding : MOU ) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โดยมีนายอรรถพล ชาติรัมย์ และนายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมทำพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

"สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

+

 2022-01-20 09:49:41

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ยโสธร เขต 1

+

 2022-01-20 09:44:21

"สพป.สุรินทร์เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ยโสธร เขต 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากร พร้อมพัฒนาองค์กร สู่การพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด" เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ และนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศึกษาดูงาน เรื่องการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จากนายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดี

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู ปกครอง และนักเรียน กรณีท้องเสีย ไม่ทราบสาเหตุ

+

 2022-01-20 09:38:11

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หลังจากพบว่ามีนักเรียนในสถานศึกษาเกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน โดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมี นายชัชพล นับถือดี สาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี พร้อมกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลท่าตูม ผอ.รพสต.กระเบื้องเมืองใหม่ และนักวิชาการสาธารณสุข อำเภอชุมพลบุรี นำทีมลงพื้นที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ อย่างละเอียด เพื่อควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งนี้ นายสมชิต พันตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ร่วมรายงานความคืบหน้าของการบริหารจัดการของสถานศึกษา และการดูแลสุขภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากระบบการศึกษา

+

 2022-01-14 11:32:17

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานและการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และคณะกรรมการการติดตามฯ ในการลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากระบบการศึกษา เพื่อนำเข้าสู่การศึกษาหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13- 18 มกราคม 2565

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิดในทศวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 และ 2

+

 2021-12-16 23:16:49

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการคิดในทศวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 และ 2 พร้อมมอบนโยบายทางการศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหาร นำลงสู่สถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564

+

 2021-12-16 23:14:44

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำหรับงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -26 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ

+

 2021-12-16 23:13:02

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายเทวัน พอใจ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นายมณเฑียร นาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) เป็นวิทยากรร่วมกับคณะจาก โรงเรียนบ้านผำ โรงเรียนบ้านนาดี และโรงเรียนบ้านหัวงัว การอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 (สามัญรุ่นใหญ่) เข้าร่วมอบรม เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือชุมชน และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการอบรมได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ