เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมประคำสวย ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

+

 2023-08-25 10:28:01

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมประคำสวย ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนิทร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

+

 2023-08-16 18:39:42

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2566 ภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริต

อ่านต่อ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+

 2023-08-07 13:13:30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน โดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนางวิชุดา คล้ายแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กหญิงตรีชฎา สีทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

+

 2023-07-27 18:51:20

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

+

 2023-07-26 21:33:56

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

+

 2023-07-25 17:03:04

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

อ่านต่อ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในสังกัด

+

 2023-07-25 15:23:49

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสายทอง สุระสังข์ และนางสุพรรณี สมสวย นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องปราม เฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาการทุจริตและเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงรุกให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการตื่นตัว โดยลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองแก อ.ท่าตูม โรงเรียนบ้านม่วงหมาก อ.รัตนบุรี และโรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ อ.โนนนารายณ์

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

+

 2023-07-24 17:07:31

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

+

 2023-07-24 09:46:53

สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฏาคม 2566

อ่านต่อ