เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

+

 2022-12-13 10:19:34

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในเวลา 09.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเวลา 10.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมรองผอ.เขต ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

+

 2022-10-28 11:56:24

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

+

 2022-10-25 11:31:50

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

+

 2022-10-25 11:30:29

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ นำโดย นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

+

 2022-07-26 09:57:49

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดย นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

+

 2022-06-24 15:26:55

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้บริหารและครู ประธานเครือข่ายโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนา เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติ การประพฤติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนาบคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการติดตามนโยบาย จุดเน้น ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่13 ผ่านระบบออนไลน์(zoom)

+

 2022-06-24 15:21:30

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 , นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ,นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 , ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการติดตามนโยบาย จุดเน้น ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่13 ผ่านระบบออนไลน์(zoom) โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการตรวจติดตาม เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นฯ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

+

 2022-06-24 15:17:17

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ตำบลกระเบื้อง เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2 โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมมอบกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านระหาร

+

 2022-06-24 15:10:27

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านระหาร ตำบลชุมพลบุรี ในการตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน ป1 ฉ เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อปี 2563 แต่อาคารเรียนยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ ทำให้โรงเรียนประสบปัญหาด้านการขาดแคลนห้องเรียน ที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมมอบกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาคเรียนที่1/2565

อ่านต่อ