เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ของสมาคมผู้บริหารและครูอำเภอท่าตูม

+

 2021-10-15 13:51:04

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 ของสมาคมผู้บริหารและครูอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเขตอำเภอท่าตูม พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอท่าตูม-ชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

+

 2021-10-14 15:41:56

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายเทวัน พอใจ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนสนมศึกษาคาร เพื่อติดตามการสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ทั้งนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.)

+

 2021-10-14 09:04:40

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) พร้อมกันนี้ ได้ร่วมปลูกต้นกันเกรา ต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ พื้นที่ โคก หนอง นา ของโรงเรียน รวมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านผือด้วย

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สร.2 (ท่านใหม่) เดินทางมารับตำแหน่ง พร้อมได้สักการะศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน สพป.สุรินทร์ เขต 2

+

 2021-10-01 17:35:43

1 ตุลาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2(ท่านใหม่) ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/งาน บุคลากร ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้สักการะศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการ สำนักงานและขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดด้วย

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สร.2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET และ NT ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนสูง

+

 2021-10-01 15:59:04

30 ก.ย.2564 ที่บริเวณลานไทร สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET และ NT ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนสูง ได้แก่ 1. ดช.ภูริณัฐ จันทร์พร้อม รร.บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 2. ดญ.ณัฐณิชา แปลนศูนย์ รร.บ้านหนองบัวน้อย 3. ดช.เตชินท์ ใจหาญ รร.บ้านน้ำคำ 4. ดช.วรปรัชญ์ เสริมแสง รร.บ้านน้ำคำ 5. ดญ.ณิชานันท์ ดงษ์อนันต์ รร.สนมศึกษาคาร 6. ดญ.สรัณย์พร มีพันธ์ รร.บ้านยางกระจับ 7. ดญ.อินทิรา มะลิทอง รร.อนุบาลชุมพลบุรี 8. ดญ.สริดา ภาษาสุข รร.บ้านบัวโคก 9. ดญ.กัญญารัตน์ โชนรัมย์ รร.บ้านอาพืด 10. ดช.อัจฉริยะ อาจเชื้อ รร.บ้านสำโรง อำเภอสนม 11. ดช.จักรี เจริญรัตน์ รร.สนมศึกษาคาร 12. ดช.ระพีพัฒน์ ดันนอก รร.บ้านน้ำคำ 13. ดญ.อินทิรา มะลิทอง รร.อนุบาลชุมพลบุรี 14. ดช.อนุรักษ์ โอทอง รร.บ้านหนองอียอ 15. ดช.สุทธิพงษ์ สายสกุล รร.บ้านชายทุ่ง 16. ดญ.เพ็ญพิชชา ใจดี รร.อนุบาลชุมพลบุรี 17. ดญ.กนกนวล แก้วหอม รร.บ้านชุมพลบุรี 18. ดช.ปุญอนันต์ โสรัตน์ รร.บ้านชุมพลบุรี 19. ดช.ธนกฤต ควรมี รร.บ้านขามโพนทัน 20. ดญ.อธิชนันท์ มั่นคง รร.บ้านนาศรีสุข 21. ดช.ณัฐภัทร โลนุช รร.บ้านอาพืด 22. ดญ.อภิษฎา พลอยงาม รร.บ้านหนองเท

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19

+

 2021-09-10 15:06:01

นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อไปมอบเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย จำนวน 7,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 ตามมาตรการคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3533/2564, คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3581/2564 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 3582/2564 เรื่อง ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว มีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้ - หมู่บ้านแท่น หมู่ที่ 5 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2564 – 14 กันยายน 2564 - หมู่บ้านท่าศิลา(คุ้มหน้าวัดสว่างอุดมท่าศิลา) หมู่ที่ 5 และหมู่บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน2564 – 15 กันยายน 2564 - หมู่บ้านไทรงาม หมู่ที่ 14 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน2564 – 8 กันยายน 2564 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ทำให้หมู่บ้านดังกล่าว ขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดจำนวน 138 คน ที่ได้รับผลกระทบจากปิดหมู่บ้านในครั้งนี้

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)

+

 2021-09-10 15:05:03

วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายประศาสตร์ ร่วมเกล้า กรรมการและเลขานุการ นายคำแหง วงศ์ฉลาด กรรมการและเลขานุการ และนายเกษี โครตพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ รับการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมิน จำนวน 6 คน

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี(รอบ 6 เดือน) ในสังกัด

+

 2021-09-10 15:04:14

วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายประยุทธ เขียวแก้ว กรรมการ นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์ กรรมการและเลขานุการ นายคำแหง วงศ์ฉลาด กรรมการและเลขานุการ และนายเกษี โครตพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ รับการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี(รอบ 6 เดือน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการประเมิน จำนวน 12 คน

อ่านต่อ

กาชาด จ.สุรินทร์มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2

+

 2021-08-25 15:41:03

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณลานจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นางวิชุดา คล้ายแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ซึ่งได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจใฝ่ศึกษามีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้แก่นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับจัดสรรเงินทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 13 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 ทุน

อ่านต่อ