เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี

+

 2022-06-24 15:06:03

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านตั้งใจ ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี ในการนี้ ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 3 ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบกำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักแก่นักเรียน พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ ทำให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้พอเพียงมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

+

 2022-06-24 15:01:22

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด อำเภอชุมพลบุรี ณ โรงเรียนบ้านสายสนอง ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี ในการนี้ ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 3 ในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กของเครือข่ายโรงเรียน อันเป็นการสร้างโอกาส สร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรม ตามนโยบาย 3 สร้าง ของสำนักงานเขต มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์เขต 2 จัดประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการในสังกัด ร่วมจับมือพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565

+

 2022-06-24 14:57:38

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ สพป.สุรินทร์ เขต 2โดยมีนายเกษี โคตรพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายทนง คงเจริญ นายกสมาคม นำสมาชิกลูกจ้างประจำส่วนราชการในสำนักงานเขต ร่วมชื่นชมยินดี พบปะ และรับฟังนโยบาย พร้อมมอบกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เต็มความสามารถ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565

+

 2022-06-24 14:52:58

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ซึ่งมีคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 2 จากอำเภอชุมพลบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565

+

 2022-06-24 14:43:07

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้มีคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 1 จากอำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ (เครือข่ายโนนนารายณ์ 1) ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนวิทยาคม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3

+

 2022-06-24 14:31:58

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในการนี้ร่วมชื่นชมยินดีกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งส่งมอบกำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีพลังใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีความสุข ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการการอบรมสร้างสื่อและการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพต้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3

+

 2022-06-16 16:35:05

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมสร้างสื่อและการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพต้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3 ณ ห้องประชุม 90 ปี โรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรม พร้อมพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านกุดมะโน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

+

 2022-06-16 16:32:53

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านกุดมะโน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มอบกำลังใจให้ครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

+

 2022-06-16 16:29:58

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ภายใต้โครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีนเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมสนองนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสร้างโอกาส สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม ในการนี้ ได้ร่วมชมนิทรรศการการคัดเลือกฯ ของสถานศึกษา และครูต้นแบบ ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าสู่การคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ