เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมส่งกำลังใจ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

+

 2023-01-27 11:04:45

การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+

 2023-01-09 12:13:37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้จัดประชุมรับรองแผนชั้นเรียนของสถานศึกษารายโรงในระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาทั้ง ๒๑๘ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ (URL : https://bit.ly/3HZU3T15 หรือสแกนผ่าน QR Code)

อ่านต่อ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

+

 2023-01-03 18:24:21

1. หนังสือ ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 2. สพฐ.เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู 3. หลักเกณฑ์การย้าย 4. อัตรากำลังครู สพป.สร.2

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

+

 2022-12-22 16:00:37

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

+

 2022-12-13 10:05:57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดจัดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ เป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และโรงเรียนในตำบลรัตนบุรี โดยมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 https://esan70.sillapa.net/sp-srn2/

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

+

 2022-10-28 11:59:37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกวามสามารถในด้านวิชาการ เป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และโรงเรียนในตำบลรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยผ่านการคัดเลือกในระดับเครือข่ายโรงเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนในปฏิทินที่กำหนดขึ้นตามที่แนบมานี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น 3 โทรศัพท์ 044-599248 083-9454451

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565

+

 2022-10-25 11:24:10

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

+

 2022-09-27 17:12:59

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ปี 2565

+

 2022-09-19 20:47:16