เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

+

 2021-08-11 14:32:57

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา และ วัชพืชลำห้วยแก้ว ณ บริเวณลำห้วยแก้ว ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ตลาดนัดการเรียนรู้ วังจันทร์เกษม ศธจ.สุรินทร์

+

 2021-07-29 15:10:30

ตลาดนัด การ์เรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรากษม **กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม 2564 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2564

+

 2021-07-23 08:59:13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมลานจามจุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี เพื่อปลูกฝังจิตสำนักนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขต มีคุณลักษณะ ๕ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและอยู่อย่างพอเพียง และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2564 ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น

อ่านต่อ

นักเรียนในสังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 2 มีคะแนนผลการสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

+

 2021-05-05 22:25:17

ผลการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ย 51.54 สูงกว่าระดับประเทศ

อ่านต่อ

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

+

 2021-04-20 02:25:10

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านไพรขลา

+

 2021-04-08 09:34:18

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ โรงเรียนบ้านไพรขลา นายประเสริฐศักดิ์ เหินไปสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

+

 2021-04-07 08:12:53

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามสืบไป

อ่านต่อ