เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

+

 2023-08-17 19:23:08

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

+

 2023-08-17 08:56:56

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

+

 2023-08-17 08:56:10

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

+

 2023-08-09 14:39:49

ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 2 รอบที่ 2 จำนวน 18 อัตรา ในการนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยดังกล่าว ร่วมปฐมนิเทศและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมลานจามจุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 MOU สัญญาจ้าง กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดำเนินงานสอบคัดเลือกงครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2566

+

 2023-08-09 11:53:27

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และนายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมลงนามสัญญาจ้าง ในการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พศ. 2566ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

รายละเอียดข้อมูลอัตราว่าง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 18 อัตรา

+

 2023-08-09 11:43:39

กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลอัตราว่าง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 18 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ตามรายละเอียดนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 044-598894

อ่านต่อ

ประกาศเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 2 จำนวน 18 อัตรา

+

 2023-08-08 17:30:54

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 18 อัตรา โดยจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผูอำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 2

+

 2023-08-08 17:24:08

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 รายละเอียดดังแนบ ลิงก์รายละเอียดการรับสมัคร >>> https://drive.google.com/drive/folders/1nz3B1dPsHu-iwhm0mAZG545VwZdjFdqB

อ่านต่อ

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาครียนที่ 1 ปีะการศึกษา 2566

+

 2023-08-08 16:26:29

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาครียนที่ 1 ปีะการศึกษา 2566

อ่านต่อ